Anexă la Decizia Consiliului raional Anenii

Noi  nr. 02-12 din 29.04.2004

STATUTUL

Publicaţiei Periodice a ziarului raional „DRAPELUL MUNCII

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1.      Prezentul Statut este elaborat in conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii Presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 şi ale altor acte legislative si normative in vigoare.

1.2.      Ziarul raional „DRAPELUL MUNCII”, (numita in continuare „Publicaţia”) este fondata de către Consiliul raional Anenii Noi prin Decizia nr. 04-27 din 18.09. 2003.

1.3.      „Publicaţia” este persoana juridică, dispune de bilanţ autonom, cont de decontări in valuta naţionala, precum si în valuta străină (convertibila), stampila cu denumirea sa, emblema, înregistrată in ordinea stabilita, antet.

1.4.      „Publicaţia” posedă, dispune si utilizează patrimoniul, acordat de Consiliul raional Anenii Noi, în conformitate cu scopurile prevăzute în prezentul Statut si cu destinaţia acestui patrimoniu.

1.5.      Limba de editare: de stat, rusă.

1.6.      Periodicitatea: o dată la două săptămâni sau altă periodicitate.

1.7.      Ziarul raional „Drapelul Muncii” este investit cu dreptul de editor.

1.8.      Sursele de finanţare: venitul de la realizarea ziarului, de la reclamă, alocaţii din bugetul raional, alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.

1.9.      Misiunea primordială.

–          A reflecta obiectiv, veridic, competent viaţa raionului şi ţării;

–          A oglindi pe larg activitatea consilierilor, cît şi partidelor şi a   organizaţiilor social-politice.

–          A trata pe larg problemele de ordin economic, social-politic şi spiritual:

–          A susţine pluralismul de opinii, a apăra interesele poporului, valorile general-umane şi drepturile omului.

1.10.    Relaţiile cu fondatorul şi cu alte organe de conducere şi consultative

–          Relaţii de colaborare sistematică, de încredere şi responsabilitate reciprocă.

–          Ziarul activează în condiţii de autonomie profesională.

–          Redacţia nu admite careva prejudicii fondatorului, nu subminează prin publicaţii tendenţioase autoritatea acestuia.

–          Redacţia va reflecta întreaga gamă de probleme ale vieţii prin prisma pluralismului de idei.

–          Consiliul raional contribuie la asigurarea financiară, tehnico-materială a redacţiei, asigură cu locuri de lucru colectivul redacţional. Redacţia întreprinde acţiuni multilaterale pentru a reduce dotaţiile din bugetul raional, iar în perspectivă de a edita un ziar rentabil.

–          Consiliul raional apără redacţia de orice dictat din partea altor organe de conducere, partide politice.

–          Relaţiile fondator-redacţîe se anulează cu condiţia când părţile se preîntâmpină reciproc cu un an înainte, în luna ianuarie, sau în alte termene dacă se ajunge la o înţelegere comună.

–          Consiliul raional contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale colaboratorilor redacţiei, acordă dotaţii financiare, inclusiv pentru completarea fondurilor redacţionale.

1.11 . In competenţa fondatorilor intră chestiunile ce ţin de întreruperea editării ziarului, de reorganizarea şi schimbarea profilului, periodicităţii, volumului, proporţiilor onorariului pentru autori, fondului lunar de salarizare, schema de încadrare în muncă

1.12.   Termenul de activitate « Publicaţiei» începe după înregistrarea ei, in ordinea stabilita, si este nelimitat.

1.13. Sediul redacţiei Publicaţiei se afla pe adresa: Republica Moldova, cod poştal 6501, or. Anenii Noi, Piaţa 31 August, nr. 4, tel.: 2-22-05.

2.     SCOPUL, ACTIVITATEA, CONDUCEREA PUBLICAŢIEI

2.1.      „Publicaţia” îşi pune drept scop: propagarea valorilor democratice, promovarea libertăţii de expresie in Republica Moldova in deplina concordanţă cu normele dreptului internaţional, afirmarea valorilor naţionale si universale, reflectarea realităţilor politice, social-economice si culturale din ţară, a altor fenomene din societate.

2.2.      Activitatea „Publicaţiei” se desfăşoară în conformitate cu Legea presei şi prezentul Statut.

2.3.      Pe lângă activitatea de baza – difuzarea tirajului (informatei) şi a materialelor publicitare – «Publicaţia» este in drept sa organizeze, de asemenea, prestarea serviciilor în următoarele domenii:

–          editoriale (cod 22.11 – editarea cărţilor, broşurilor si altor publicaţii);

–          de traduceri (cod 74.83 – activităţi de secretariat si traducere);

–          de consultanţă (cod 74.14 – activităţi de consultare pentru afaceri si management).

2.4.      Conducerea profesională a „Publicaţiei” este exercitata de redactorul-şef, numit în funcţie prin decizia Consiliului raional.

2.5.      Redactorul-şef reprezintă redacţia in relaţiile cu fondatorul (Consiliul raional Anenii Noi), cu instituţiile si organizaţiile din ţară si de peste hotare, întreprinderile poligrafice si de difuzare a presei, alte persoane juridice si fizice; angajază si concediază colaboratorii „Publicaţiei”, stabileşte competenţa si atribuţiile lor funcţionale, aplica masuri de stimulare materiala, morala, precum si de sancţionare a lor.

2.6.      Relaţiile dintre „Publicaţie” si fondator se construiesc in baza prezentului Statut.

3. DATELE DE REFERINŢĂ ALE PUBLICAŢIEI SI DIFUZAREA EI

3.1.      Fiecare număr al „Publicaţiei” cuprinde următoarele date de referinţă:

–          denumirea „Publicaţiei”;

–          fondatorul;

–          numele redactorului-şef sau al persoanei care-l suplineşte;

–          numărul de ordine si data ieşirii de sub tipar;

–          sediul redacţiei si al tipografiei;

–          indexul (in cazul in care se difuzează prin reţeaua de telecomunicaţii);

–          numărul si data înregistrării;

–          tirajul.

3.2.      Difuzarea „Publicaţiei” este organizată, pe baza de contract, de redacţie prin reţeaua de telecomunicaţii (abonament, vânzare libera in chioşcuri), precum si cu ajutorul persoanelor fizice, angajate in acest scop.

3.3.      Fiecare număr al „Publicaţiei” se difuzează numai după ce redactorul-şef aprobă ieşirea de sub tipar, respectând drepturile si interesele legitime ale fondatorului si autorilor. În cazul preluării informaţiilor din alte publicaţii, se indică denumirea, numărul si data apariţiei acestora din urmă (respectându-se legislaţia cu privire la dreptul de autor).

3.4.      „Publicaţia” nu va divulga sursa de informaţie sau pseudonimul autorului fără consimţământul lor. Sursa de informaţie sau pseudonimul pot fi divulgate numai in cazul in care materialul difuzat întruneşte elemente ale infracţiunii si doar la decizia instanţei de judecată.

4. SURSELE DE FINANŢARE

4.1.      „Publicaţia” îşi acoperă cheltuielile cu finanţe provenite din:

–          alocări din partea fondatorului (Consiliul raional Anenii Noi);

–          donaţii din partea persoanelor juridice si fizice din Republica Moldova si din străinătate (cu excepţia celor, ce provin de la guvernele statelor străine);

–          difuzarea materialelor publicitare;

–          prestarea serviciilor, indicate in P.2.3.;

–          alte surse ce nu contravin legislaţiei.

4.2.      Persoanele juridice si fizice din ţară si de peste hotare pot susţine „Publicaţia” nu numai prin mijloace financiare, ci si prin echipament de profil.

4.3.      „Publicaţia” difuzează Consiliului raional de doua ori pe an – in ianuarie si iulie -informaţii privind sursa si valoarea donaţiilor, inclusiv a celor nefinanciare.

5. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE COLABORATORILOR PUBLICAŢIEI

5.1.    În conformitate cu Legea presei, Legea cu privire la accesul la informaţie, jurnalistul angajat la „Publicaţie”, in scopul exercitării atribuţiilor profesionale, are dreptul:

–   să asiste la lucrările Consiliului raional (cu excepţia celor declarate, conform legii, închise) şi la orice şedinţe oficiale de lucru ale Primăriilor;

–          să obţină si sa difuzeze obiectiv informaţii;

–          să fie primit in audienţă de persoane oficiale;

–          să facă imprimări audio / video, să fotografieze;

–          să asiste la şedinţele publice ale instanţelor de judecata de orice nivel;

–          să aibă acces in zonele calamităţilor naturale, sa asiste la mitinguri, demonstraţii si alte manifestaţii publice;

–          sa se adreseze oricărei instituţii pentru a verifica faptele si circumstanţele vizate in anumite materiale;

–          să renunţe la pregătirea si semnarea unui material daca acesta vine in contradicţie cu convingerile sale;

–          să-şi retragă semnătura de sub un material al cărui conţinut, după părerea sa, a fost denaturat in procesul redactării;

–          sa solicite păstrarea secretului paternităţii (de autor).

5.2.    Obligaţiile jurnalistului decurg din prevederile legilor: Presei, despre accesul la informaţii, prezentul Statut, ale altor acte legislative si normative şi din Codul deontologic.

6. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII   PUBLICAŢIEI

6.1.      „Publicaţia” îşi încetează activitatea numai în baza hotărârii fondatorului (Consiliul raional Anenii Noi) sau a instanţei de judecată.

6.2.      Hotărârea instanţei de judecată cu privire la suspendarea activităţii Publicaţiei poate fi atacată de către fondator în instanţa de judecată, conform legislaţiei.

7. DISPOZIŢII FINALE

7.1.      În conformitate cu Legea presei, fondatorul, redacţia si jurnaliştii „Publicaţiei” nu sunt responsabili de difuzarea informaţiei, daca aceasta:

–          reproduce adecvat conţinutul documentelor si comunicatelor oficiale ale autorităţilor publice;

–          reproduce discursurile publice sau rezumatul lor.

7.2.      Prezentul Statut poate fi modificat sau completat de către fondator, in concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Reclame


Reclame
iulie 2018
L M M J V S D
« nov.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Entries


%d blogeri au apreciat asta: